Az összeszerelő sor automata és félautomata állomásokból áll. Az állomások egyedi vezérléstechnikával működtetettek.

Vezérműtengely összeszerelő sor

Hasított hüvely bepréselő állomás

Egyfészkes kialakítású állomás. A szállítókosárból a tengelyt kivéve kézi kódolvasóval a terméken lévő azonosító kód beolvasásra kerül. A kód alapján, az állomás automatikusan kiválasztja, a termékhez tartozó programot. (Különböző tengelyekre lett tervezve az állomás, mivel hosszban, ill. préselési pozíciókban eltérnek egymástól.) A tengely ülékbe helyezése után indítható a berendezés, mely a téves berakást érzékeli, stoppolva a folyamatot a javításig.

A berendezés rögzíti a tengelyt, majd függőlegesen a présfej elé mozgatja az első préselési pontot. Közben a gép hátsó részében elhelyezett rezgőadagoló sorba rendezi a bepréselendő hüvelyeket, amiket egy kapuzó egységhez továbbít. A hüvelyek mozgatása manipulátorral valósul meg. A persely hasitékának pozícióját, folyamatosan biztosítjuk elfordulás ellen. A perselyt a kapuzó és a présfej között, egy X-Y irányban működő manipulátorral mozgatjuk. A préselést szervopréssel végezzük. Úsztatott szerkezet, ami azt jelenti, hogy préseléskor a présfej és az ellentartó egyidőben „támadja” a tengelyt, ami így nem hajlik ki, nem deformálódik.

Préseléskor a berendezés figyeli a fellépő erőt, és a préselési utat. Hiba esetén a gép jelez. A préselés végeztével a présfej alaphelyzetbe áll és a manipulátor behelyezi a következő perselyt a présfejbe.

Típustól függően a tengelyekbe 3 vagy 4 bepréselést végzünk. A szerelés végeztével a tengely megfogása nyit, az állomás alaphelyzetben várakozik a darabcseréig.

Az állomás Siemens S7-es PLC-vel felszerelt.

Bütyök szerelő állomás

Az állomás a rövid ciklusidő miatt kétfészkesre lett tervezve. Amig a gép ez egyik fészken dolgozik, addig az operátor a másik fészekben előkészíti a következő darabot.

Előkészítés során az operátor egy segédtengelyen úgymond betárazza a bütyköket. Behelyezés előtt minden bütyök kódja beolvasásra kerül egy kézi olvasóval (DMC), ezzel ellenőrizve a helyes bütyök kiválasztást. A bütyök felhelyezése nem történhet véletlenszerűen. A segédtengely végébe épített „kettősfog” biztosítja, hogy a bütyköket csak egy adott pozícióban lehessen felhúzni. Egyes tengelyek estében első bütyökként egy segédbütyköt használunk, aminek lekérdezett alaphelyzete van. (A berendezés érzékeli, ha nincs használatban, és letilt.) Ha a bütykök rendben felkerültek a segédtengelyre, akkor a ráhelyezésre kerül a Hasított hüvely bepréselő állomásból kivett, az ottani állomásba már beolvasott tengely. (A téves berakást a gép észreveszi, a folyamat nem indul el, ilyenkor az operátornak javítania kell a hibát.)

Az előkészítés után a gép belsejében lévő torony átjár a már előkészített fészekhez, és elkezdi az összeszerelést. A torony két fő részből áll. Van egy rugózó-golyózófej, ill. egy bütyök megfogó-felhúzó egység. Mindkét egység függőlegesen, és vízszintesen is mozog, egymástól függetlenül. Felhúzás elött a bütyökhelyek automata zsírzófejjel zsírozásra kerülnek. A gép hátuljában elhelyezett rezgő-adagolókból 1-1 rugót, ill. golyót lövünk a rugózó-golyózófejbe. (csövön keresztül, sűrített levegővel). A bütyökmegfogó eközben megfog egy bütyköt, és felhúzza a golyózási pozícióba. Megtörténik a benyomás, majd a két egység egyidejűleg befejezi a folyamatot.

Tengelytől függően 3 v.4 alkalommal megismétlődik a folyamat, amig elkészül a tengely.

A torony átáll a másik fészekhez, a már elkészült darab kivehető.

Az állomás Siemens S7-es PLC-vel felszerelt.

Vezérműtengely összeszerelő sor

Bütyök elhúzási erőmérő, jeladó tárcsa felpréselő állomás

A Bütyök szerelő állomásból kikerült tengelyek ellenőrzése itt történik meg. A termékkód beolvasását követően a tengelyt az ülékbe kell behelyezni. (A téves berakást a gép érzékeli, a folyamat nem indul el, ilyenkor az operátornak kézileg javítania kell.) Ezek után indulhat a művelet.

Fentről központosítjuk a préssel a tengelyt. Az elhúzási erőmérő előre jár, majd minden egyes bütyköt megmozgat, vagy megpróbál megmozgatni (a fix bütyköket is). Két mérés között az ülék megfelelő pozícióba forgatja a tengelyt.

Vannak olyan tengelyek, amelyekre jeladó tárcsát kell préselni. Ebben az esetben a tengely behelyezése elött, jeladó tárcsát teszünk az ülékbe. Az elhúzási erőmérés után, a központosító préssel, belenyomjuk a tengelyt az ülékbe helyezett jeladó tárcsába. Ilyenkor az ülék úsztatott módba vált (kisebb erővel tart ellen a présnek). A préselés külső ütközőre történik, ami a préselés megkezdése elött bejár a jeladó tárcsa, és a présfel közé. A préselést szervopréssel végezzük. Préseléskor figyeljük a fellépő erőt, és a préselési utat. Hiba esetén a gép jelez.

A szerelés végeztével tengely megfogása nyit, az állomás alaphelyzetben várakozik a darabcseréig.

Az állomás Siemens S7-es PLC-vel felszerelt.

Vezérműtengely összeszerelő sor

(A berendezésről a képek az üzembe helyezés, tesztelés során készültek!)