A verseny szervezője:
Alprosys Kft.
Székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 5.
cégjegyzékszám: 08-09-005748
adószám: 11408990-2-08

A verseny lebonyolítója:
Oxygen Rendezvényszervező Kft.
Telephely: 9023. Győr, Magyar utca 9.
Székhely: 1027, Bp., Bem József utca 6. fsz.
cégjegyzékszám: 01-09-333495
adószám:22662927-2-41

 

A játék időtartama: A játék 2020. szeptember-november

A játék definíciója:
Az Alprosys Kreatív Fizikaverseny során a Szervező az Alprosys Kft. megbízásából rendezi a vetélkedőt, kreatív formában népszerűsíti a fizika-mechanika tantárgyakat megismerteti az Alprosys Kft. tevékenységi körével, akár utánpótlás jelleggel is. A játék keretein belül Győr és környéke középiskoláinak 9-10-11-12. (régi rendszer szerint 1-2-3-4.) vezetőit, osztályait és tanáraikat célozzuk meg, hogy egy szórakoztató vetélkedővel elmélyítsük tudásukat a fizika, mechanika területén, valamint értékteremtő jelleggel tágítsuk ismereteiket a téma iránt.

Nyeremények:

Az iskolák díjai:

  1. 400 000 Ft az iskola alapítványa számára
  2. 300 000 Ft az iskola alapítványa számára
  3. 200 000 Ft az iskola alapítványa számára
  4. 100 000 Ft az iskola alapítványa számára


-  Fődíj –A nyertes csapat 3 fős tagjának  és felkészítő tanárának egyenként 50.000 Ft-os Árkád vásárlási utalvány


-  II. helyezett: a csapat 3 fős tagjának és felkészítő tanárának egyenként 40.000 Ft-os Árkád vásárlási utalvány

-  III. helyezett: a csapat 3 fős tagjának és felkészítő tanárának egyenként 30.000 Ft-os Árkád vásárlási utalvány

 

- IV. helyezett: a csapat 3 fős tagjának és felkészítő tanárának egyenként 20.000 Ft-os Árkád vásárlási utalvány


A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A játékban történő részvétel feltételei:
Játékunkban győri középiskolákat keresünk meg. A játékban az iskolák 9-10-11-12. osztályos diákjai (a régi rendszer szerinti 1-4 évfolyam) vehetnek részt, akik nem egyénileg, hanem 3 fős csapatokban, osztályukat képviselve, osztályfőnökük vagy egy általuk választott pedagógus irányításával/ képviseletével indulnak az Alprosys Kreatív Fizikaverseny játékon.

Jelentkezés: A játékban való nevezéshez elengedhetetlenül szükséges kitölteni az alprosys.hu/fizikaverseny oldalon található „jelentkezem a versenyre” menüpontban lévő az alábbi adatokat: iskola neve, címe és elérhetősége, a nevező osztály megnevezése (pl. 9/A), létszáma és a képviseletet ellátó pedagógus nevét és elérhetőségét, valamint egy motivációs videót beküldeni, hogy miért jelentkeznek a versenyre és kik a csapattagok . Ezt a videót a közösségi médiában és az Alprosys weboldalán is publikálni fogjuk. A jelentkezés határideje 2020. október 12. 15 óra. A határidőn túli nevezést sajnos nem tudjuk elfogadni, automatikus kizárást jelent a versenyből.

Aki beküldte a nevezési adatokat, és a bemutatkozó videót, válaszul kapni fog egy kitöltendő kérdőívet, amely az első megoldandó feladat lesz. A határidőn túl beérkező feladatmegoldásokat sajnos nem tudjuk elfogadni, automatikus kizárást jelent a versenyből.


A játékot abban az esetben tudjuk elindítani, ha legalább 4 osztály jelentkezik. A nevező osztályok száma nincs korlátozva, csupán annyi feltételt támasztunk, hogy a csapat 3 tagja egyazon osztályból kerüljön ki. A jelentkezési határidő lejárta után előszűrő feladatokon keresztül szakmai zsűri választja ki a játékban résztvevő csapatokat.
Mivel a játékban résztvevő diákok 18 év alattiak, így jelentkezéssel együtt szükséges a szülőktől beleegyező nyilatkozat, melyben a szülő aláírásával igazolja, hogy gyermeke részt vehet az Alprosys Kreatív Fizikaverseny játékon, illetve egyúttal ahhoz is hozzájárul, hogy gyermekéről a játék során a feladatmegoldások kapcsán, illetve a végső megmérettetésen fotós és videós anyagok készülnek, melyeket a játékot szervező Oxygen Rendezvényszervező Kft.  gondozásában megjelenő tévés-rádiós, online és közösségi felületeken, valamint az Alprosys Kft. online felületein megjelentet.

A jelentkezők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. A játékszabály elfogadásával minden játékban résztvevő pedagógus és osztály tudomásul veszi, hogy iskolájának neve és az osztály megnevezése, valamint a feladatok megoldásai, ezzel kapcsolatos videós és fényképes anyagok megjelennek a szervező gondozásában megjelenő tévés-rádiós, online és közösségi felületeken, valamint az Alprosys Kft. online felületein.

A verseny lebonyolítását online felületen tervezzük, de a vírushelyzettől függően nem zárjuk ki a „hagyományos” döntőt, amelyen személyes megjelenés szükséges. Az ehhez kapcsolódó döntést később hozzuk meg, és a változtatás jogát fenntartjuk.

A játékban résztvevő osztályoktól a határidők pontos betartását kérjük, annak figyelmen kívül hagyása a játékból való kizárást eredményezi.

Adatkezelés:
Az Alprosys Kft. és az Oxygen Rendezvényszervező Kft. a személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően – a kötelező adatkezelés kivételével - kezeli. Az Oxygen Rendezvényszervező Kft. adatkezelési tájékoztatója az oxygenmedia.hu weboldalon regisztráció nélkül megtalálható. Az Alprosys Kft adatkezelési tájékoztatója az alprosys.hu/fizikaverseny oldalon megtalálható.
A jelen játékban történő részvétellel kapcsolatos az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a jelentkezés során megadott adataikat.
 Az Alprosys Kreatív Fizikaverseny játékban résztvevők (a játékban való részvétellel) tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
• a Szervező, mint adatkezelő a játékhoz szükséges adataikat a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
• a Résztvevő osztályok iskolájának nevét, településnevet és az osztály megnevezését a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező az alábbi címeken bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjen adataik kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését: Az Oxygen Rendezvényszervező Kft  postacíme: 9023 Győr, Magyar utca 9., e-mail cím:

A Szervező és az Alprosys Kft. fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a Nyertes iskolák nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio-, fotóanyagokban ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben, időbeli és térbeli korlátozás nélkül.
A Nyertesek adataik megadásával minden tekintetben kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A játékszabályok elfogadásával a Nyertesek tudomásul veszik, hogy Iskolájuk neve és településneve (pontos cím nélkül) az Oxygen Media és az Alprosys Kft. felületein megjelenik.
A Résztvevők a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataikat saját marketingcéljaira felhasználja.
Adózás:
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Egyéb:
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a Játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, vagy módosítsa. Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. Szervező a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.oxygenmedia.hu weboldalon teszi közzé. A résztvevők a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos Játékszabályt. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

A játékkal kapcsolatban érdeklődhet a +3630/613 92 86-as telefonszámon, munkanapokon 9-14 óráig.
A játék részletes szabályzata megtalálható az alprosys.hu/fizikaverseny weboldalon.

Győr, 2020. szeptember 18.