1. Egy gépjárművezető a reggeli elindulása előtt a menetlevélen rögzítette a gépjármű kilométerállását, és az elindulás idejét: 56476 km, 8 óra 15 perc. Munkája végeztével, megérkezéskor is, feljegyezte az adatokat: 56 644 km, 15 óra 21 perc. A menetlevélre jegyzett adatokat mérlegelve jelöld meg az alábbi állítások közül azokat, amelyek biztosan helyesek!
  1. A munkaidő végén a gépjármű az elindulás helyétől mérve 168 km távolságra van,
  2. A munkaidő végén a gépjármű az elindulás helyétől mérve 0 km távolságra van,
  3. A munkaidő végén a gépjármű az elindulás helyétől mérve 85 km távolságra van.
  4. A gépjármű teljes munkaidőre számított átlagsebessége 23,66 km/óra.
 1. A felvételen egy „energia bringa” látható. Aki ráül, kipróbálhatja, hogy milyen erőállapotban van. Egy jó kondícióban lévő sportoló mekkora teljesítményre képes egy percen keresztül? (1. melléklet)
  1. 50 – 100 Watt
  2. 300 – 500 Watt
  3. 1 – 5 kWatt
  4. 30 – 50 kWatt
 1. Egy hengeres alakú pohárba töltsünk, vizet majd ejtsünk bele jégkockát! Keverjük meg a pohár tartalmát addig, amíg a víz forgásba jön, majd vegyük ki a kanalat! Ezt követően a jégkocka a pohár melyik részén fog a forgó vízen elhelyezkedni?

  1. A pohár falánál, olykor a falhoz ütődve,
  2. A pohár tengelyénél, középen.
 1. Egy többlettöltéssel nem rendelkező, fémes test közelébe elektromosan töltött testet helyezünk. Milyen erőhatás lesz közöttük?
  1. Vonzás,
  2. Taszítás,
  3. Nem lesz erőhatás.
 1. Ismert, hogy az elektromos áramnak van hőhatása, vegyi hatása, mágneses hatása, és élettani hatása is. Egy időben, ugyanazon áramforrás előidézhet-e több hatást is egyszerre?
  1. Igen,
  2. Nem.
 1. Az áramjárta tekercs mágneses teret gerjeszt. A mágneses tér erőssége a tekercs belsejébe tett anyaggal növelhető. Melyik két anyagot tennéd az árammal átjárt tekercs belsejébe, hogy ez a hatás a legnagyobb legyen?
  1. Alumínium,
  2. Króm,
  3. Réz,
  4. Nikkel,
  5. Ólom.
 1. Mivel csökkentenéd a víz forráspontját?
  1. Feloldanék benne konyhasót,
  2. A melegítés közben szivattyúval eltávolítanám a vízfelület fölül a gőzt,
  3. Lezárt gyorsfőző edényben (kukta-fazékban) melegíteném a vizet,
  4. Feloldanék benne rézgálicot.
 1. A sínkilökődés sajnos gyakori jelenség. A mellékelt kép alapos tanulmányozása után válaszold meg, hogy mi okozhatta a villamossín kilökődését (2. és 3. melléklet).
  1. Ezen a napon nagyon hideg volt,
  2. Ezen a napon nagyon meleg volt,
  3. Ezen a napon nagyon nagy volt hőingadozás,
 1. Az indiánok a fülüket a vonatsínre helyezték, hogy hamarabb „értesüljenek” a vonat közeledéséről. Mi ennek fizikai magyarázata? (itt mind a három válasz jó.)
  1. A vonatsín anyaga vas, mivel a vasban gyorsabban terjed a hang, előbb lehet meghallani, mint ha a levegőben hallgatóznánk.
  2. A vonatsín egy dimenziósnak tekinthető, így sokkal kevésbé csillapodik a hullám erőssége. Ezért messzebbről hallható a vonat közeledése,
  3. A szilárd anyagokban, jelen esetben, a vasban sokkal kevésbé csillapodik a hullám intenzitása, ezért lehet a vashoz szorított füllel hamarabb hallani a vonat érkezését.
 1. Az Intel Core processzorcsalád első generációja 45 nm-es, a tizenegyedik generációja 10 nm-es technológiával készült. Ez azt jelenti, hogy a tranzisztorokat összekötő „huzalok” 45, illetve 10nm szélességűek. A processzor chipjét tegyük mikroszkóp alá. Mekkora nagyítású mikroszkópot kell vennünk, hogy láthassuk a tranzisztorokat
  1. A minimálisan szükséges nagyítás 500 szoros,
  2. A minimálisan szükséges nagyítás 1000 szeres,
  3. A minimálisan szükséges nagyítás 5000 szeres,
  4. Nem lehet fénnyel működő mikroszkóppal vizsgálni, olyan kicsi a mintázat.

 

 

1. melléklet

TLK bicikli monitor:

TLK bicikli:

2. melléklet

3. melléklet