Az Alprosys Kft. kiemelkedő szerepet tölt be az egyedi gépek gyártásának piacán, amelyet köszönhet annak, hogy egyedi gépeit minden esetben speciálisan a Vevő igényének megfelelően készíti és gyártja. A speciális vevői igénynek való teljes megfelelés érdekében biztosítja a kiemelkedő szakmai tudású emberi erőforrást, a gazdasági, infrastrukturális, pénzügyi hátteret, ezáltal az összehangolt fejlesztést, tervezést és gyártást, a szükséges kreativitást, a gyors és azonnali reagálást munkafolyamatai során. Az egyedi gépgyártás összetett és bonyolult feladat, azonban a siker titka az egyszerű, tudatos, szervezett munka biztosítása, melyet három alapelvben lehet összefoglalni:

 

MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG, RUGALMASSÁG

 

Mindehhez az Alprosys Kft.:

  a vevői igények változásának rugalmas követésével fejleszti és gyártja egyedi gépeit;

⇒  folyamatos visszacsatolással fejleszti szolgáltatásainak színvonalát;

⇒ biztosítja Vevői részére a lehető legtökéletesebb termék gyártását és a kapcsolódó szolgáltatás megbízható elvégzését;

⇒ folyamatosan követi, értelmezi és alkalmazza a vonatkozó hazai és EU-s jogszabályokat, ajánlásokat, szabványokat;

⇒ biztosítja, hogy üzleti, szakmai, minőségirányítási tevékenysége megfeleljen a jogszabályi előírásoknak;

⇒ a jogszabályi kötelezettségek mellett a Vevői előírások betartásának szem előtt tartásával végzi tevékenységét;

⇒ rendszeres oktatással, továbbképzéssel biztosítja munkavállalói tudásának, képességeinek, minőségtudatosságának, szakmai hozzáértésének fejlesztését, tökéletesítését;

⇒ a termékek gyártásához alkalmazott technológiákat folyamatosan korszerűsíti;

⇒  vevőivel, beszállítóival, a felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel kölcsönösen előnyös, hosszú távú és jó kapcsolatot tart fenn;

⇒ szállítóitól megköveteli a magas színvonalú teljesítést;

⇒ törekszik a munkafeltételek folyamatos javítására, melynek célja a megfelelő körülmények biztosításán túlmenően a munkavállalók megelégedettségének folyamatos javítása;

⇒ biztosítja és ellenőrzi, hogy mind a gyártott egyedi gépek, mind beszállítói által készített beépülő modulok a jogszabályi követelményeknek, biztonsági előírásoknak és a minőségirányítási rendszer követelményeinek megfelelő minőségűek legyenek.

Az Alprosys Kft. a folyamatos és fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségét állítja a minőségközpontú irányítás szolgálatába. Ennek érdekében mérhető minőségcélok kitűzésével, számszerűsítésével, követésével és ellenőrzésével törekszik termékei és szolgáltatásai minőségének fejlesztésére, valamint az energia, a természeti, az emberi és gazdasági erőforrás szükséglet optimális felhasználására.

 

Győr, 2016. április 11.

 

 

Bera Attila

ügyvezető